View the embedded image gallery online at:
https://andreasschotel.nl/nieuws?start=69#sigProIdfe24acc456

Graficus Pieter Dupont is een talentvolle kunstenaar, die vooral door zijn etsen en kopergravures bekendheid geniet, maar ook als kunstschilder, aquarellist, tekenaar en ontwerper van  boekbanden, postzegels en bankbiljetten werkzaam is geweest. 

Pieter Dupont is op 5 juli 1870 te Amsterdam geboren als zoon van pakhuisknecht Abraham Dupont en Anna Catharina Maria Winter. Zijn opleiding krijgt hij aan de Kunstnijverheids-school Quellinus (1883), de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers (1887-1890) en de Rijksakademie van beeldende kunsten (1889-1893). Hij is leerling van graveur Carel Hendrik Helweg (1846-1903) én etser en lithograaf Maurits van der Valk (1857-1935). Na enkele jaren leraar aan de Tekenschool voor Kunstambachten (1891-1896) vertrekt hij in 1896 naar Frankrijk, waar hij in Parijs, Nogent-sur-Marne en Auvers-sur-Oise werkzaam is. Hij is er bevriend met de graficus Theophile Steinlen, van wie hij een portret vervaardigt, en ontmoet er de beeldhouwer Auguste Rodin. In 1902 keert hij naar Amsterdam terug in verband met zijn benoeming tot hoogleraar in de grafische kunst aan de Rijksakademie als opvolger van de Duitse graveur en etser Peter Rudolf Stang(1831-1927). Als hoogleraar grafiek aan de Rijksakademie heeft hij grote invloed op zijn leerlingen en daarmee op de Nederlandse grafiek. Op 7 februari 1911 overlijdt hij 40 jaar oud aan hartfalen te Hilversum. 

Zijn vroege etsen hebben met name Amsterdamse stadsgezichten tot onderwerp. In Frankrijk worden zijn etsen van werkpaarden en trekkende ossen steeds gedetailleerder, technisch verfijnder en bereiken ze een grote expressieve zeggingskracht.

In de negentiende eeuw dienen de grafische technieken (gravure en lithografie) vooral om op ambachtelijk-technische manier kunstwerken te reproduceren. In navolging van de Franse, in 1862 opgerichte Société des Aquafortistes wordt in 1885 de Nederlandsche Etsclub opgericht om de etstechniek als autonoom artistiek medium te propageren met de uitgave van jaarlijkse grafiekmappen (tot 1896). Deze etsclub heeft tot de emancipatie van de grafiek geleid, waarbij de prent tot een zelfstandig kunstwerk uitgroeit. Pieter Dupont heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.

De expositie loopt van 13 oktober 2018 t/m 10 januari 2019.

Andreas Schotel Museum Esbeek (dagelijks open van 11.00 tot 16.00 uur, behalve maandag)

in Café Schuttershof

Dorpsstraat 2

5085 EG  Esbeek

View the embedded image gallery online at:
https://andreasschotel.nl/nieuws?start=69#sigProId8462caa176

Al eerder hebben wij voor een tentoonstelling tekeningen en aquarellen van Andreas Schotel uit zijn omvangrijk oeuvre uitgezocht, die door hem als uitgangspunt voor etsen zijn gebruikt. Soms heeft hij zijn tekening of aquarel nauwkeurig nagevolgd, soms als vertrekpunt genomen met een zekere artistieke vrijheid. Door deze werken naast elkaar te plaatsen krijgen wij inzicht, hoe Andreas Schotel als kunstenaar min of meer te werk ging. Pas op het eind van zijn leven gaat hij direct op de zinken etsplaat tekenen en ontstaan er vrijere, meer schetsmatige voorstellingen.

Andreas Schotel behoort tot de generatie kunstenaars voor wie de waarneembare werkelijkheid altijd doel voor zijn artistieke werkzaamheid is. Aan de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen is hij in die traditie opgeleid. Door aandachtig te observeren weet hij het geziene beeld met de nodige aandacht voor details weer te geven. Dit betekent niet, dat hij de realiteit soms niet vereenvoudigd of ietwat naar zijn hand zet om een heldere, maar ook aantrekkelijke voorstelling te creëren. Door in directe observatie te tekenen met potlood, houtskool, krijt of door te aquarelleren weet hij het geziene beeld vast te houden. Hij kan dat al dan niet tot een zwart-wit ets uitwerken, waarbij het eindresultaat versterkt wordt door de schone druktechniek, die hij samen met Johannes Proost heeft ontwikkeld en vanaf 1932 altijd heeft gepraktiseerd. Door kleur en ondergeschikte details weg te laten roept hij eigenlijk de essentie van de geziene realiteit op. In zijn uitgebreid oeuvre treft men niet voor niets vele tekeningen en aquarellen aan, die hij derhalve als uitgangspunt – soms in spiegelbeeld – voor zijn etsen heeft genomen. 

Jaarlijks verbleef Andreas Schotel in de zomermaanden te Esbeek in een klein huisje, dat hij de naam ‘de Schuttel’ gaf. Hij liet zich in die periode door de werkzaamheden van de boeren inspireren. In de jaren 1920 was het boerenbedrijf vooral handwerk, naderhand zien wij het gebruik van machines opkomen, getrokken door paarden en later door tractoren. In de selectie voor deze expositie maken wij deze veranderingen in de landbouw min of meer zichtbaar.

De expositie loopt van 30 juni t/m 7 oktober 2018.

Andreas Schotel Museum Esbeek (dagelijks open van 11.00 tot 16.00 uur, behalve maandag)

in Café Schuttershof

Dorpsstraat 2

5085 EG  Esbeek

Bekijk afbeeldingen

View the embedded image gallery online at:
https://andreasschotel.nl/nieuws?start=69#sigProId15fa8276dd

Stichting Vrienden van Andreas Schotel

Dorpsstraat 2, 5085 EG, Esbeek | 06 23 154 233 | info@andreasschotel.nl

De Vrienden van Andreas Schotel wordt gesteund door:

Concept, ontwerp & realisatie website: Pulles Media Design