Aanwinsten uit voormalig bezit van een Esbeekse onderwijzeres

Het museum heeft een vroege ets en grote tekening van Andreas Schotel kunnen verwerven via de dochters uit de familie Meuwese-Dijkmans. Wat is het verhaal achter deze kunstwerken?

In de Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche Courant van 6 augustus 1923 lezen wij dat met ingang van 1 september 1923 benoemd wordt tot onderwijzeres aan de openbare lagere school te Esbeek mej. Maria Dijkmans en de Nieuwe Tilburgsche Courant van 6 september 1923 meldt, dat zij de benoeming heeft aanvaard. Blijkens de Nieuwe Tilburgsche Courant van 19 februari 1926 verzoekt zij om eervol verslag aan het gemeentebestuur, hetgeen tegen 1 april 1926 wordt goedgekeurd en waarbij “het aantal leerkrachten aan genoemde school weer [zal] dalen tot twee”. Mejuffrouw Dijkmans wordt bij Jan M. Lauwers (1881-1965), sinds 1912 hoofd van der openbare lagere school te Esbeek, onderwijzeres en zal via hem de kunstenaar Andreas Schotel hebben leren kennen.

Maria Josephina Gerardina Dijkmans is geboren op 14 april 1897 te Tilburg. Ze heeft een oudere broer Jan, die vanwege een psychiatrische aandoening later in een inrichting opgenomen wordt, een jongere broer Joseph die bij de Kruisheren te St. Agatha intreedt en een nog jongere broer Gerard die de zaak van vader voortzet en actief zal zijn voor de bedevaart naar Lourdes, terwijl een ongehuwde zus Wilhelmina voor moeder blijft zorgen. In februari 1916 legt Maria het examen nuttige handwerken met goed gevolg af en slaagt zij voor de akte Lagere Onderwijs in april 1923, zodat ze daarna solliciteert naar de vacature in Esbeek. Binnen drie jaar moet ze al ontslag nemen in verband met haar voorgenomen huwelijk met de 12 jaar oudere, Bossche koopman Louis (Aloïsius Petrus Maria) Meuwese (1885-1974). Het huwelijk wordt voor de wet op 31 mei 1926 te Tilburg gesloten en kerkelijk ingezegend op 1 juni 1926 in de parochiekerk van het H. Hart, bekend als Noordhoekkerk, te Tilburg. Aan haar afscheid besteedt de Nieuwe Tilburgsche Courant van 3 april 1926 aandacht: “Het hoofd der school prees haar om haar groote toewijding en liefde voor haar vak, roemde haar onderwijs, wees op de goede verstandhouding en schetste het groote verlies, dat de school door haar heengaan lijdt. Op zulke krachten mag de school trotsch zijn. Bij monde van Mevr. Sissingh werd haar namens de ouders als blijk van hooge waardeering eene prachtige ets aangeboden van den kunstschilder Schotel. … Kinderen en ouders bejammeren zeer haar heengaan.” De ets, die mevrouw Willemina Alide Sissingh-Bennema (1878-1953) aanbiedt, stelt ‘pramen aan de waterkant’ voor en is tamelijk donker. De vernis-mou-prent meet 154 x 457 mm en is in potlood met ‘Andr Schotel’ gesigneerd, welke signatuur alleen op heel vroege prenten van Schotel voorkomt. Overigens krijgt ze van meester Lauwers ook een (ongesigneerde) ets van een landschap, waar hij achterop schrijft “Herinnering aan Esbeek 31/3/1926 Lauwers”, maar die is zeker niet van Schotel.

Louis Meuwese, met wie Maria Dijkmans trouwt, heeft aan de Vughterstraat 55 in ’s-Hertogenbosch de firma L. Meuwese-Leijgraaff in koloniale waren en comestibles, die zijn moeder M.W.A.H. Leijgraaff (1857-1937) na de dood van vader L.I.H. Meuwese (1854-1892) heeft voortgezet en die hij later van haar heeft overgenomen. Uit het huwelijk worden vier dochters geboren: Jos (1927), Marieke (1928), Trees (1930) en Nel (1934). Twee komen in het bibliotheekwezen terecht, twee in de verpleging en op de oudste na trouwen er drie en hebben nageslacht.

De familie Dijkmans woont aan de Spoorlaan 90 in Tilburg. Vader Cornelis Johannes Dijkmans (1853-1923) is getrouwd met Gertrude (Jozepha Geertruda Maria) Gusken (1865-1947) en noemt zich fabrikant en later koopman en handelsagent. Hij zit in de kolenhandel en richt in mei 1914 N.V. Steenkolenhandel Wilhelmina op naast de al bestaande Kolenhandel Brabant van mei 1912. C.J. Dijkmans is directeur en de schoenenfabrikanten P.J. Mannaerts en H.A.J. Mannaerts zijn commissarissen. In advertenties staat vermeld dat de steenkolenhandel ‘districtsvertegenwoordigster der Staatsmijnen in Limburg’ is. Tevens blijkt uit advertenties, dat het hoofdmagazijn in de Heiningstraat 2 is en dat er diverse depots verspreid over Tilburg zijn. Na de dood van vader Dijkmans neemt dus zoon Gerard Dijkmans de kolenhandel over. In 1940 wordt de naam gewijzigd in Dijkmans’ Steenkolenhandel N.V. Overigens de bekende mgr L.J. Dijkmans (1851-1937), 40 jaar lang pastoor van de Sint-Joriskerk te Eindhoven, is een oom van Maria Dijkmans en zuster Norbertina, geboren als Maria Helena Dijkmans (1857-1908), overste van het klooster van de Zusters Franciscanessen te Dongen, een tante.

Voor het werk van Schotel heeft Maria Meuwese-Dijkmans een zwak, want ze heeft door de tijd heen meer werk van hem aangekocht. In oktober 1979 bezoekt ze een tentoonstelling van etsen in de grote zaal van Schuttershof en vraagt Trees Smolders of de kunstenaar er is. Schotel hoort dat en schrijft haar op 19 oktober 1979: “Dat is weer enige tijd geleden maar mocht u mij per briefje nu willen meedelen of u belangstelling hebt in mijn werken en zo ja wilt u dan naar Rotterdam naar mijn atelier toe komen.” Ze heeft blijkbaar hierop geantwoord en Schotel schrijft haar op 26 oktober 1979: “Uw aanschijn ben ik eerlijk gezegd volkomen vergeten door de alle tussenliggende gezichten ….. Die maaierstekening weet t goed nog waarmede [?] ik er een ets naar heb gevrocht. Sukses heb ik feitelijk nooit gehad maar de laatste jaren is er aaneenschakeling van bestellingen maar waardoor dat komt blijft mij een raadsel maar leuk is ’t wel. Veel werken is mijn enige levensmogelijkheid met daarbij enkele goede vrienden …” Waarschijnlijk heeft zij Schotel in haar schrijven herinnerd aan de grote krijttekening (343 x 646 mm), die zij al langer in bezit heeft.

Maria Meuwese-Dijkmans is in het onderwijs nooit meer werkzaam geweest, zij helpt haar man in de zaak en zet zich onder meer in voor de St. Elisabethvereniging van de Bossche Catharinaparochie. Na haar dood op 26 oktober 1994 te ’s-Hertogenbosch komt het werk dat zij van Schotel in bezit heeft aan haar dochters toe en via hen komen dus twee werken in de museumcollectie terecht. Een mooi achtergrondverhaal bij deze aanwinsten.

Peter Thoben, conservator

View the embedded image gallery online at:
https://andreasschotel.nl/nieuws?start=63#sigProIdf20bd05834

View the embedded image gallery online at:
https://andreasschotel.nl/nieuws?start=63#sigProId8604dab376

Wie onlangs het Andreas Schotelmuseum heeft bezocht heeft kunnen zien dat het interieur is verrijkt met een aantal nieuwe onderdelen: zo zijn er een mooie legvitrine, een informatiestand, een fraaie consoletafel en een multimediatoepassing geplaatst.

Voor de uitvoering van deze ideeën hebben de Vrienden van Andreas Schotel contact opgenomen met Jos van de Wouw, die als docent aan het Summa-College in Eindhoven is verbonden. De leerlingen van hun afdeling Wonen en Design maken in het derde jaar van hun opleiding een extern project op aanvraag van een klant. De klanten bestaan uit non-profit organisaties zoals scholen, stichtingen en verenigingen, of zorginstellingen.

Naar aanleiding van verschillende project aanvragen beslist het docenten team van de school welk project of projecten gemaakt gaan worden. Dit wordt bepaald aan de hand van de inhoud en de haalbaarheid van een aangeboden project. De aanvraag vanuit Esbeek werd aangenomen en kort daarna verschenen drie Niveau-4 leerlingen van de opleiding Houtmeubel & Interieurbouw op locatie in Esbeek, waar ze de ontwerpen met architect en ontwerper Danny van Vliembergen doornamen.

Daar de leerlingen het gehele traject zelf uitvoeren, van aanneming en in offerte brengen tot en met de uitvoering, kwamen ze zelf kort daarna terug om met het bestuur van de Vrienden van Schotel de offertes te overleggen. Daarna konden ze aan de slag op de werkplaats in het Summa College.

Tussentijds werden Addy van Seeters en Danny van Vliembergen op school uitgenodigd om de voortgang van het project te komen bekijken en kennis te nemen van de manier van werken op de opleiding. Enige tijd later waren de stukken gereed en zijn ze door Jos van de Wouw geplaatst. Perfect passend in het geheel van het museuminterieur. Dat laatste was nog niet zo eenvoudig omdat de kleuren exact moesten aansluiten bij de reeds vele jaren eerder vervaardigdek kasten. De kennis op het gebied van kleurbeitsen van Jos van de Wouw kwam daarbij goed van pas. Hij vervaardigde als vrijwilliger ook het vierde werkstuk: een speciale lijst waarin een touchscreen kon worden geplaatst zodat bezoekers van het museum nu interactief verdere informatie kunnen lezen en beeldmateriaal kunnen bekijken. Het staat nu op de originele ezel van Adreas Schotel als ware het een schilderij. Maar dan wel één waarin zijn hele oeuvre te bekijken is. 

Jan Naaijkens Ring voor Vrienden van Andreas Schotel

ESBEEK - De stichting Vrienden van Andreas Schotel is de winnaar van de Jan Naaijkens Ring. De uitreiking van deze tweejaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Hilvarenbeek vindt zondagmiddag 21 januari plaats in cultureel centrum Elckerlyc. 

De toekenning werd vrijdagavond bekend gemaakt tijdens 'Esbeek of the Future', de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Coöperatie Esbeek. Volgens de jury is de Vrienden-stichting 'dynamisch en van toenemende betekenis voor zowel de gemeente Hilvarenbeek als daarbuiten'. Bovendien worden steeds 'nieuwe, aantrekkelijke initiatieven' ontwikkeld.  

De stichting zet zich in voor de nalatenschap van de Rotterdamse schilder, tekenaar en etser Andreas Schotel, die meer dan 60 jaar in Esbeek werkte. Er is een klein museum en een wandel- en kunstroute. Die werd dit jaar bekroond met de Brabantse Stijlprijs. 

Stichting Vrienden van Andreas Schotel

Dorpsstraat 2, 5085 EG, Esbeek | 06 23 154 233 | info@andreasschotel.nl

De Vrienden van Andreas Schotel wordt gesteund door:

Concept, ontwerp & realisatie website: Pulles Media Design