30

05 2020

Oogst in kleur

De coronacrisis heeft in Nederland het leven stilgelegd en ook het Andreas Schotel Museum in Schuttershof moest er aan geloven en sluiten, zodat eerst met ingang van 1 juni 2020 de nieuwe tentoonstelling met aquarellen en tekeningen in kleur gepresenteerd kan worden. Wij hebben de expositie Oogst in kleur genoemd, waarbij het woord ‘oogst’ niet direct letterlijk opgevat moet worden, hoewel ….. er in het oeuvre van Andreas Schotel heel wat wordt geoogst op het land. De expositie is tot en met 30 augustus a.s. te zien.

Voor iedere kunstenaar van de oude generatie is tekenen met houtskool, potlood, krijt of aquarelleren een noodzakelijke vaardigheid, die dagelijks be- en geoefend moet worden. Immers de bewegende hand zet neer, wat het kijkende – en soms spiedende – oog waarneemt. De kunstenaar kan op deze manier de geobserveerde werkelijkheid om zich heen inzuigen en zich meester maken, doordringen in de wereld, de essentie ervan weergeven. Tekenen is voor de kunstenaar als zuurstof voor iedere mens namelijk van levensbelang en voorwaardenscheppend, basis voor zijn artistieke scheppingen. Voor de graficus geldt dit misschien nog meer dan voor de schilder of beeldhouwer. Immers de graficus werkt met lijnen en arceringen om het gewenste beeld te verkrijgen, door te tekenen ordent hij het waargenomen beeld zowel wat betreft compositie als details.

Ook voor Andreas Schotel is handtekenen een belangrijke bezigheid geweest. Immers het geobserveerde beeld legt hij voor zichzelf vast en beslist later of het onderwerp voor een ets geschikt is en een grafisch aanvaardbaar en aantrekkelijk beeld oplevert. Naast studiebladen met meerdere gedetailleerde schetsen of oefeningen heeft hij veel tekeningen en aquarellen in kleur gemaakt, terwijl zijn grafiek op een enkele uitzondering na altijd zwart-wit is. Opvallend is hoeveel van deze bladen een ‘af’ karakter hebben, ze geven de indruk een voltooid zelfstandig kunstwerk te zijn. Toch zijn vrij veel tekeningen en aquarellen de opmaat geweest voor het uitwerken van een ets, die helemaal of vaak dicht bij de opzet van de tekening of aquarel blijft. In eerdere exposities onder de titel Van schets naar ets hebben wij dit onderzocht. Nu hebben wij uit de honderden tekeningen en aquarellen een selectie van Brabants en Rotterdams werk gemaakt, die meer inzicht geeft in de kwaliteiten, vaardigheid en bedrevenheid van Andreas Schotel als tekenaar en aquarellist. Aan bod komen het bewerken van het land, het oogsten met de hand of dorskast – soms vroeger en nu in één beeld weergegeven –, het boerengezin en de bedrijvigheid in de omgeving van zijn atelier op het Gemeentelijk Handelsterrein. 

In de gang hebben wij etsen geselecteerd, die de grafische vertaling van dergelijke tekeningen en aquarellen inzichtelijk maken. Daarbij behoren de etsen ‘Roggemaaiers op het Hoog Spul’ (ca 1935), ‘Dorskast in werking’ (1949) en ‘Rogge oogsten met tractor’ tot de hoogtepunten in zijn grafisch oeuvre. Het museum is dagelijks open van 11.00 tot 16.00 uur, behalve op maandag.

Peter Thoben, conservator

View the embedded image gallery online at:
https://andreasschotel.nl/nieuws?start=36#sigProIdfe8d0f23d3

Door het versoepelen van de Corona maatregelen mogen we vanaf 1 juni 2020 vanaf 12.00 uur weer open. Dit geldt ook voor het museumcafé Schuttershof.

Wilt u een bezoek brengen aan ons museum dan kunt u telefonisch reserveren op 013-5169242. Ook reserveren aan de deur is mogelijk, wendt u zich dan tot het personeel van museumcafé Schuttershof.

We kunnen 8 mensen tegelijk toelaten. We vertrouwen erop, dat u in het museum de 1,5 meternorm respecteert. Voor onze verdere openingstijden kijkt u bij info & contact.

Dit protocol is gebaseerd op het Protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea van de Nederlandse Museum Vereniging (NMV) (versie 16 mei 2020). 

Voor museumbezoekers geldt het volgende:

 • Reserveren is noodzakelijk.:
 • Dit kan telefonisch via nummer 013-5169242.
 • Reserveren aan de deur voor binnenkomst is ook reserveren.
 • Alle reserveringen worden per dag bijgehouden in een agenda.
 • Vooraf moet er contact zijn met de bezoeker (triage - controlegesprek) Nagaan of er sprake is van mogelijk risico (corona-achtige kenmerken/klachten).
 • Maximaal 8 mensen tegelijkertijd in het museum (bezoekers en medewerkers).
 • Er vinden geen rondleidingen plaats
 • Groepen zijn niet toegestaan (uitgezonderd gezinnen of samenwonenden).
 • Hygiënemiddelen moeten aanwezig zijn bij de ingang, bij binnenkomst moeten de gasten de handen ontsmetten.
 • Er is een vaste looproute naar en in het museum. 

Voor het schoonmaken geldt het volgende:

 • Het museum wordt dagelijks schoongehouden.
 • Er is extra aandacht voor schoonhouden van het aanwezige touchscreen en de vitrine tafel.

Voor de wandelroute geldt het volgende:

* De wandelaars, die zonder het museum te bezoeken, de wandelroute willen lopen vinden de folder met de route in een bakje aan de buitenzijde van het museum.

* Vooralsnog vinden er geen groepswandelingen plaats onder begeleiding van een gids

Voor vrijwilligers geldt het volgende:

*Voor vrijwilligers gelden de algemene hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten. 

*Vrijwilligers bepalen zelf of zij in deze periode en volgens deze richtlijnen willen werken. 

*Bij de op- en afbouw van exposities en depotwerkzaamheden gelden eveneens de hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten en gebeurt dit volgens de actuele  RIVM-richtlijnen.

Communicatie:

Dit protocol zal worden gecommuniceerd via de website en zal duidelijk zichtbaar worden opgehangen in het het museum.

Versie 28 mei 2020

Stichting Vrienden van Andreas Schotel

Dorpsstraat 2, 5085 EG, Esbeek | 06 23 154 233 | info@andreasschotel.nl

De Vrienden van Andreas Schotel wordt gesteund door:

Concept, ontwerp & realisatie website: Pulles Media Design