loader image

40 jaar kunstuitleen door de Vrienden van Andreas Schotel

Eind jaren 70 ontstaat het idee bij met name de jongere generatie van Esbeek, om de Brabantse etsen van Andreas Schotel waarvoor de omgeving van Esbeek en de bevolking model hebben gestaan, voor de lokale

gemeenschap zeker te stellen. 

Schotel had al zo’n zestig jaar lang de zomermaanden doorgebracht in Esbeek. 

Door toegenomen mobiliteit en ruilverkaveling waren het landschap en de infrastructuur sterk veranderd.

De ontwikkeling van de landbouw zag je in zijn werk terug. Daarnaast had Schotel heel verdienstelijk vele dorpsgenoten geportretteerd.

Er ontstaat een plan van de kunstuitleenformule, wat betekent dat een aantal etsen van Schotel worden aangekocht, die ze vervolgens tegen een vergoeding uitlenen.

Het spreekt voor zich dat 40 jaar geleden, bij de eerste bijeenkomsten om etsen te wisselen Andreas Schotel, zijn vrouw Mies en Magdaleen Rademaker als eregasten werden uitgenodigd en aanwezig waren. 

En nog steeds worden jaarlijks de Culturele avonden georganiseerd, meestal in het voorjaar.

Vooraf aan de uitleen wordt er vaak een spreker uitgenodigd, soms gevolgd door een muzikaal optreden. 

Als rondom de klok van tien uur de daadwerkelijke uitleen van start gaat, is het altijd een hectisch halfuurtje waarin zo’n 50/60 etsen een nieuw onderkomen krijgen voor de volgende 12 maanden.   

Gelukkig zorgen een paar van onze vrijwilligers elk jaar weer voor een soepel verloop.

Wilt u ook graag meedoen met onze kunstuitleen?

Iedereen mag lid worden van de Stichting Vrienden van Andreas Schotel. Voor € 25,= per jaar bent u lid en mag u een ets lenen. Kijk voor meer informatie op onze website www.andreasschotel.nl of bel 06-23154233

Wilt u geen ets maar bent u wel geïnteresseerd in het werk van Andreas Schotel en wilt u ons werk graag steunen, dan kunt u voor € 7,50 per jaar lid worden.

Natuurlijk hoeft u geen lid te worden voor het bijwonen van onze jaarlijkse Culturele avond. 

Mariëtte Souwen

Concept, ontwerp & realisatie website: Pulles Media Design