Dit protocol is gebaseerd op het Protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea van de Nederlandse Museum Vereniging (NMV) (versie 16 mei 2020). 

Voor museumbezoekers geldt het volgende:

 • Reserveren is noodzakelijk.:
 • Dit kan telefonisch via nummer 013-5169242.
 • Reserveren aan de deur voor binnenkomst is ook reserveren.
 • Alle reserveringen worden per dag bijgehouden in een agenda.
 • Vooraf moet er contact zijn met de bezoeker (triage - controlegesprek) Nagaan of er sprake is van mogelijk risico (corona-achtige kenmerken/klachten).
 • Maximaal 8 mensen tegelijkertijd in het museum (bezoekers en medewerkers).
 • Er vinden geen rondleidingen plaats
 • Groepen zijn niet toegestaan (uitgezonderd gezinnen of samenwonenden).
 • Hygiënemiddelen moeten aanwezig zijn bij de ingang, bij binnenkomst moeten de gasten de handen ontsmetten.
 • Er is een vaste looproute naar en in het museum. 

Voor het schoonmaken geldt het volgende:

 • Het museum wordt dagelijks schoongehouden.
 • Er is extra aandacht voor schoonhouden van het aanwezige touchscreen en de vitrine tafel.

Voor de wandelroute geldt het volgende:

* De wandelaars, die zonder het museum te bezoeken, de wandelroute willen lopen vinden de folder met de route in een bakje aan de buitenzijde van het museum.

* Vooralsnog vinden er geen groepswandelingen plaats onder begeleiding van een gids

Voor vrijwilligers geldt het volgende:

*Voor vrijwilligers gelden de algemene hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten. 

*Vrijwilligers bepalen zelf of zij in deze periode en volgens deze richtlijnen willen werken. 

*Bij de op- en afbouw van exposities en depotwerkzaamheden gelden eveneens de hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten en gebeurt dit volgens de actuele  RIVM-richtlijnen.

Communicatie:

Dit protocol zal worden gecommuniceerd via de website en zal duidelijk zichtbaar worden opgehangen in het het museum.

Versie 28 mei 2020