Aan het eind van de afgelopen zomer zijn de diverse werkgroepen met vrijwilligers van De Vrienden van Andreas Schotel weer druk aan de slag gegaan met de voorbereiding van de activiteiten voor 2020. Niets vermoedend van wat er ons in dat nieuwe jaar (het jubileumjaar van ons 40-jarig bestaan) allemaal te wachten stond. De jaarlijkse uitleenavond kon nog doorgaan en was als vanouds gezellig en interessant. 

Met de komst van het voorjaar stond de herinrichting van de Beeldentuin aan de Spaaneindsestraat op het programma. Dit jaar zou gestart worden met het thema: hedendaagse Brabantse kunstenaars. Na een aantal jaar waarin het project “de Verbinding met Rotterdam” heeft gezorgd voor het plaatsen van sculpturen door eigentijdse Rotterdamse beeldhouwers een nieuwe stap. Daarvoor zijn twee jonge Brabantse kunstenaars uitgenodigd om een spectaculaire installatie in de Beeldentuin te plaatsen. De werkgroep Park&Schotel had het plan opgevat om het evenement van dit jaar daaraan te koppelen. 

Helaas zijn de Corona-maatregelen bijzonder ingrijpend, wat meteen leidde tot de tijdelijke sluiting van Schuttershof. Daarmee verloor de Kunst- en Wandelroute zijn start- en eindpunt en is het tevens ongewenst om publiek aan te trekken voor onze Esbeekse bezienswaardigheden. Derhalve zat er niets anders op dan de plannen voor de Beeldentuin en de daaraan gekoppelde evenementen naar het volgende jaar uit te stellen. Ondertussen ziet u de Beeldentuin daarom een stukje leger dan de bedoeling was. Natuurlijk staat daar nog steeds “De Houthakker” van Andreas Schotel en achterin “Mitose” van Olaf Mooij. Die laatste sculptuur is onze herinnering aan het project met de Rotterdamse kunstenaars en zal deel uit blijven maken van de collectie van Schotel. Die sculptuur zal dus de rest van het jaar op de huidige plaats te zien zijn. Inwoners van Esbeek die in eigen omgeving een wandelingetje willen maken kunnen dus nog steeds genieten van de schoonheid van de route en de kunstwerken.

Door de tijdelijke sluiting van Schuttershof is natuurlijk ook ons Museum gesloten en hangen de kunstwerken er nu ongezien. In overleg met onze conservator zullen we kijken of het tentoonstellingsprogramma voor komend jaar aangepast zal worden en de huidige tentoonstelling verlengd wordt na de heropening.

Ook het vorig jaar opgestarte project Artist-in-Residence Esbeek dat medio mei gestart zou zijn wordt naar de toekomst verschoven. Het is dit jaar helaas onmogelijk om een kunstenaar uit een ander werelddeel uit te nodigen in Esbeek en daaraan gekoppeld allerlei activiteiten te organiseren, zoals workshops en tentoonstellingen. 

Net zoals de projecten rond de Beeldentuin hebben we er goede hoop op dat komend jaar ook dit Artist-in-Residence project weer een geslaagd vervolg zal krijgen. Een deel van de voorbereidingen voor het programma van 2020 is immers al gedaan en de vrijwilligers hopen na het opheffen van de beperkingen de draad weer snel op te kunnen pakken